Podchody organizujemy zarówno w dzień,

jak i w godzinach nocnych.

Uczestników imprezy firmowej dzielimy na grupy, które otrzymają instruktora-opiekuna. Instruktor czuwa nad przebiegiem zajęć, oraz przedstawi dokładne wytyczne zabawy przed rozpoczęciem pochodów.

Zadania do wykonania będą o przeróżnej tematyce i o różnym stopniu trudności, ale zawsze o z zaangażowaniem całej grupy. Będą, to m.in. proste pytania i zadania do wykonania z lat szkolnych, poprzez nawiązanie do waszej firmy, w której na co dzień się spotykacie i pracujecie, do zadań fizycznych i umysłowych.

W każdym zadaniu konieczne będzie działanie całej grupy, co m.in. uświadomi uczestnikom, jak ważna jest praca w grupie, oraz zrozumieją zasadę skutecznej komunikacji, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie efektywności pracy osób zatrudnionych w firmie.

Gwarantujemy, że realizacja powyższej zabawy, zarówno dla małych grup, jak i dużych, dostarczy wspaniałych przeżyć, a przede wszystkim zintegruje całą grupę podczas wyjazdu firmowego.